top of page

מה יש כאן?

באתר זה תמצאו רשימת ספרים ומאמרים שפרסמתי במשך השנים בבמות שונות. מקצת החיבורים מצוים בעצמם באתר וניתן להורידם ממנו. תחומי התמחותי העיקריים בפילוסופיה הם פילוסופיה של הלשון ופילוסופיה של הרוח, ובצידם אתיקה ופילוסופיה של הסובייקט. בין ההוגים הפילוסופיים הקלאסיים, גיבוריי הם אריסטו בעת העתיקה והיגל בפילוסופיה החדשה; במאה ה-20, לודוויג ויטגנשטיין; ובין הפילוסופים הכותבים היום גיבוריי הם צ'רלס טיילור, ברנארד ויליאמס, ג'ון מקדוול, אלסדייר מקינטייר ומרתה נוסבאום. אני מושקע – פילוסופית, רוחנית וקיומית – גם בתחומי המסורת היהודית. זיקת-נפש מיוחדת יש  לי עם רבי נחמן מברסלב.

עוד באתר: קורסים מקוונים סינכרוניים בפילוסופיה, לחושקי-דעת אוהבי טקסטים ושיחה פילוסופית (שם גם תמצאו 'קצת על עצמי') -- מקצתם דברים שכבר היו ודברים בַּקָּנֶה לעתיד לבוא, אי"ה וכשירווח; רשימות שפרסמתי או שכתבתי בענייני דיומא; עניינו של ייעוץ פילוסופי; שיחה שקיימתי עם אבי כצמן על רבי נחמן מברסלב בתוכניתו "ששה מאזינים ואורח" ברשת א ברדיו, שיחה שקיימתי עם יואב שורק על מאמר שנוי במחלוקת שכתבתי, במסגרת 'מחלוקת בעלמא', ועוד

bottom of page