top of page

ספרים 

2020: מהסתר לגילוי: פירוש לחקירות פילוסופיות, סעיפים 693-316, ירושלים, הוצאת כרמל (הסדרה החדשה לפרשנות ותרבות)

2017: ממשמעות לשימוש: פירוש לחקירות פילוסופיות, סעיפים 1-315. ירושלים: הוצאת כרמל (הסדרה החדשה לפרשנות ותרבות)

2013: רצון, חירות והכרח, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, סדרת פרשנות ותרבות

2007: מסע אל הסוד: בעקבות מסעו של רבי נחמן לארץ ישראל, סדרת יהדות כאן ועכשיו, ידיעות אחרונות, תל אביב

2005: חכמה ותמימות: פירוש לכמה תורות וסיפורים של רבי נחמן מברסלב, סדרת יהדות כאן ועכשיו, ידיעות אחרונות, תל אביב

2000: כוונה תחושה רגש: סובייקטיביות ודרכי הבהרתה הפילוסופיות, מאגנס, ירושלים

1995: יותם נורא כועס, (ספר ילדים), מסדה, רמת גן

עטיפת הספר שני צדדים.jpg
bottom of page