top of page

אתה (או את) מתלבט, נבוך, עומד לפני פרשת דרכים, מבקש עזרה, ואתה זקוק למעט בהירות. לשם כך נועד היועץ הפילוסופי. בוא לחפש מתחת לפנס.

במסורת השו"ת (shoot)

מי אתה?

שמי אליעזר מלכיאל, והרי הגעת לכאן דרך האתר שלי. הדרך האפריורית הטובה ביותר לתהות על קנקני היא לעיין או לרפרף בספריי

מה אתה מציע?

יעוץ פילוסופי

מה זה?

בעבורי, התכלית של היעוץ הפילוסופי היא השגת בהירות אינטלקטואלית ורגשית לגבי פיסות חיים קונקרטיות (סיטואציות, אתגרים, דילמות וכו') שמביא מחייו מבקש-היעוץ. האמצעי להשגת בהירות היא שיחה -- פילוסופית באורחותיה ובתביעותיה -- בין היועץ לנועץ: הנועץ מספר, היועץ מקשיב, מהדהד ומשקף, מתשאל, מחדד הבחנות, מדייק ומדקדק, מנתח וממקד

מהם סוגי השאלות/בעיות שניתן להעלות בייעוץ פילוסופי?

דוגמאות לסוגי שאלות: התלבטויות ביחסים עם אנשים (בנוסח 'מה אני מרגיש כלפי פלונית', 'איני יודעת אם אני רוצה להמשיך את הקשר עם אלמוני', 'כיצד אמנע מלריב עם פלמוני'), פרשיות דרכים מקצועיות בנוסח ('איני יודע במה להתמחות', 'לא מניחים לי להתקדם; האתפטר?', 'כיצד אוכל לשכלל ולהעשיר את עיסוקי?'), מבוכות קיומיות ('איני חש טעם במה שאני עושה', 'איני יודע במה להשקיע את מרצי ואת חיי'). שאלות כאלה מבוססות על הנחות יסוד; הן משרטטות בדרכים מסויימות את החלופות האפשריות; הן משקפות ציפיות, ערכים, עמדות קיומיות. ההנחות והדרכים והציפיות והעמדות האלה, בחלקן או במלואן, סמויות מטבען מן העין -- אי אפשר אחרת. אבל באופני הניסוח וההעמדה שלהן, ובשיחה על הסיטואציה הקונקרטית שבה הן עולות, יש תמיד רמזים. "שאלה טובה חצי תשובה", ואין שאלה 'מן החיים' שאי אפשר להופכה, בשיחת יעוץ מוצלחת, לשאלה טובה

מהיכן אתה בא ליעוץ הפילוסופי?

באמתחתי שנים ארוכות של הוראה דיאלוגית, שבמהלכה אני מדובב טקסטים כתובים ודיבורים חיים; גם שנים ארוכות של יעוץ פילוסופי לא פורמאלי, בהקשרים שונים, וביניהם יעוץ אישי.

האם אתה נותן עצות?

במסגרת היעוץ הפילוסופי איני נותן עצות אלא עוזר למבקש-העצה להגיע לבהירות ולגלות את העצה שסמויה בלבו שלו

אין אפוא 'תכלס' ביעוץ פילוסופי? הוא אינו מוביל למסקנות מעשיות וכולו 'תיאוריה הפורחת באוויר'?

בהירות היא בעצמה תמורה קיומית. ערכה בעצמה, אבל בדרכים גלויות וסמויות היא גם פותחת פתחים מעשיים ומולידה הכרעות ופעולות

במה שונה יעוץ פילוסופי מטיפול פסיכולוגי?

גם 'טיפול פסיכולוגי' אינו עשוי מעור אחד, הזנים מתרבים והגבולות מיטשטשים. אני סבור שיותר משחשובות ההגדרה המופשטת ושלל התיאוריות, חשוב האדם שעומד מאחוריהן. מעבר למתווה הכללי של יעוץ ומעבר לדוגמאות שנתתי למעלה, ניסיתי בדברים שכתבתי כאן 'להסגיר את עצמי' בידי הקוראים כמה שיותר, ובוודאי שנתתי חומרים נוספים לתהות על קנקני בדברים שכתבתי במקומות אחרים. ואידך -- זיל גמור בפגישת היכרות

bottom of page